ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 31/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού της από 31/8/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Ημέρας στη Νεάπολη Κρήτης ανακοινώνεται ότι η επιτυχούσα για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού είναι η Μ. Κ.