ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/09/22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 1/09/22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο Παιδοψυχιατρικό τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι η  επιτυχούσα για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού είναι:

  • Α . Σ