ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 13/06/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 13/6/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Οικοτροφείο Νόσου Αlzheimer» ανακοινώνεται ότι η  επιτυχούσα για τη θέση του Εργοθεραπευτή είναι η:

  • Χ.Φ