ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 09/06/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 9/6/2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο τμήμα Κατ’ οίκον Νοσηλείας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ανακοινώνεται ότι η  επιτυχούσα για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού είναι η:

  • Γ.Χ