ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/03/23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 01/03/23 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού  Εκπαιδευτικών – Παιδαγωγών εικαστικών, μουσικής και θεατρικού  παιχνιδιού στον Πολυχώρο Παιδιού «Λέλα Καραγιάννη» ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες είναι:

1) Ε. Μ

2) Ε. Γ