ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ.

mko1

logo_PANO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

       5/9/13

Η «Αποστολή» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία Δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για Άτομα με Νοητική Υστέρηση ή με Σύνδρομο Down στο Κληροδότημα Μ. Κόκκορη» MIS 365459 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Πρόληψη και Αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Άξονας Προτεραιότητας 11, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Προσωπικού στις 26 Ιουλίου 2012 με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας και την στελέχωση των δύο ΣΥΔ.

Για την κάλυψη 1 θέσης ειδικού επιμελητή, 1 θέσης επιμελητή, 1 θέσης παθολόγου, 1 θέση ψυχιάτρου, 1 εργοθεραπευτή και 1 θέσης φυσικοθεραπευτή επιλέχθηκαν βάσει της προαναφερόμενης Πρόσκλησης μετά από την σχετική διαδικασία επιλογής προσωπικού οι εξής:

  • Κωνσταντίνα Φραγκούλη ως Ειδική Επιμελήτρια
  • Μαριγώ Κιάμου ως Επιμελήτρια
  • Δημήτριος Κουντουράς ως Παθολόγος
  • Δημήτριος Καραίσκος ως Ψυχίατρος
  • Αικατερίνη Συμεωνίδου ως Εργοθεραπεύτρια
  • Μαρία Γεωργιοπούλου ως Φυσικοθεραπεύτρια

logos_katw_web (2)