ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ALZHEIMER

mko1

logo_PANO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                                                                                                           3/12/13

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Προσωπικού στις 24/10/2013 με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας και την στελέχωση της δομής «Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» που λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής.

Για την κάλυψη των θέσεων επιλέχθηκαν, στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Πρόσκλησης, μετά από την σχετική διαδικασία επιλογής προσωπικού οι κάτωθι:

 

  • Μάριος Ζαφείρης ως Νοσηλευτής
  • Φίλιππος Ασπρίδης ως Εργοθεραπευτής
  • Mυρσίνη Τούμπα ως Βοηθητικό Προσωπικό

logos_katw_web (2)