ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σχετικά με την από 9/4/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια θέση ψυχολόγου στο Οικοτροφείο της Ολοκληρωμένης Μονάδας Νόσου Αlzheimer & Συναφών Παθήσεων ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η θέση αφορά εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως αναφέρεται στην εν λόγω Περίληψη Πρόσκλησης και όχι αορίστου χρόνου, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην Αναλυτική Πρόσκληση.