Ανακοίνωση για πρόσφατες επικοινωνίες συνεταιρισμών και αγροτικών επιχειρήσεων σε σχέση με προσπάθειες προσέγγισής τους με σκοπό την επ’ αμοιβή προώθηση των προϊόντων τους.

Με αφορμή πρόσφατες επικοινωνίες επωφελούμενων συνεταιρισμών και αγροτικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την προσέγγισή τους προς τον σκοπό επ’ αμοιβή προώθησης των προϊόντων τους, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» επιθυμεί δια της παρούσης να διευκρινίσει ρητώς και κατηγορηματικώς πως ουδεμία σχέση οποιασδήποτε μορφής έχει με τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Η όποια επίκληση της «Αποστολής» καθώς επίσης και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προς τον σκοπό προώθησης ίδιων συμφερόντων, ελέγχεται ως παντελώς ανεδαφική και ουδόλως ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα. Εφιστάται η προσοχή των αποδεκτών πάσης φύσεως σχετικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών, σχετικά με τη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ενημερώνεστε αποκλειστικά από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.mkoapostoli.gr, μπορείτε δε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2130184400 καθώς επίσης και στις τηλεφωνικές γραμμές 2130184426 και 2130184413 αναφορικά με τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης.