ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4.550 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

  

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (4.550) πακέτων τυποποιημένων τροφίμων που υλοποιεί η Αποστολή με χρηματοδότηση από FCA/ACT Alliance ότι η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μετατίθεται για την 18/02/21  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30  με κατάθεση του φακέλου προσφορών στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Η αξιολόγηση των προσφορών μετατίθεται για την 18/02/2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00

  

Βλάχος Θωμάς

Υπεύθυνος Προμηθειών

16/02/2021