ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4.550 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (4.550) πακέτων τυποποιημένων τροφίμων που υλοποιεί η Αποστολή με χρηματοδότηση από FCA/ACT Alliance ότι η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μετατίθεται για την 24/05/21  ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00  με κατάθεση του φακέλου προσφορών στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8 & Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου.

Η αξιολόγηση των προσφορών μετατίθεται για την 24/05/2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 16:15

 

 

Βλάχος Θωμάς

Υπεύθυνος Προμηθειών

24/05/2021