ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 4.550 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση  τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (4.550) πακέτων τυποποιημένων τροφίμων ότι η Επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε τη ματαίωση της και την προκήρυξη νέας, για λόγους αποσαφήνισης και επανακαθορισμού των όρων της προμήθειας.

 

Βλάχος Θωμάς 

Υπεύθυνος Προμηθειών

 26/02/2021