ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – 3 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

10/12/2012

 

Η «Αποστολή» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» MIS 349790 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Προσωπικού στις 30/7/11 με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας και την στελέχωση της δομής «Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Αlzheimer και Συναφών Παθήσεων» που λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής.

Για την κάλυψη 3 (τριών) κενών θέσεων Νοσηλευτών που προέκυψαν τον Δεκέμβριο 2012 επιλέχθηκαν βάσει της προαναφερόμενης Πρόσκλησης μετά από την σχετική διαδικασία επιλογής προσωπικού η κυρίες Γεωργία Βλαχανδρέα, Γαρυφαλλιά Νταγκούλη και Σταυρούλα Θέου.