ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η  ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς να υποβάλουν αίτηση εγγραφής για τα δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Junior Α’, για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών. Τα μαθήματα θα γίνονται στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Η Αίτηση Εγγραφής θα συμπληρώνεται από Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00 στα γραφεία της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 στο Νέο Κόσμο (Πλ. Κυνοσάργους), μέχρι τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013.

Για την επιλογή των παιδιών, θα ληφθούν υπόψη οικονομικά  (χαμηλό εισόδημα) και κοινωνικά κριτήρια (π.χ. ανεργία, πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.).

Πληροφορίες: Γεώργιος Βουρλάκης

Τηλ: 2130 18 4422

Πρόγραμμα ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΓΓΛΙΚΑ