Ενημέρωση αιτούντων ένταξης στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2019