ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΕΣΤΙΑ»


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2018 από την Α.Μ.Κ.Ε ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021537  προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας για Καθηγητή Αγγλικών.

 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 26η  Ιανουαρίου 2020. Η αποστολή βιογραφικών, μαζί με συνοδευτικό σημείωμα, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  n.katsiaras@mkoapostoli.gr.