ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,…