Το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα γνώρισε από κοντά την δράση του «Καρέλλειου»

Φοιτητές από διάφορες παραϊατρικές ειδικότητες, όπως φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, αλλά και ειδικότητες από τμήματα Βιολογίας και Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Φλόριντα επισκέφτηκαν το «Καρέλλειο» με σκοπό να γνωρίσουν από κοντά το έργο που επιτελεί η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και η Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, στο πλαίσιο των συνεργασιών που αυτό έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με άλλα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου, σε χώρες εκτός Αμερικής, για να μελετήσουν και να καταγράψουν τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων δομών.

Έτσι, η ομάδα των φοιτητών, συνοδευόμενη από την υπεύθυνη του προγράμματος του Πανεπιστημίου, κ. Ευγενία Καραμάνη, επισκέφτηκε το «Καρέλλειο», όπου παρακολούθησαν αλλά και συμμετείχαν στα καθημερινά θεραπευτικά προγράμματα της δομής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Το επιστημονικό προσωπικό του «Καρέλλειου» τους ανέλυσε την λειτουργία των θεραπευτικών ομάδων και τους στόχους που θέτονται μέσω αυτών έτσι ώστε να κατανοήσουν τι ακριβώς είναι η νόσος άνοια και πώς μπορεί κανείς να συμβάλλει στην αναχαίτιση,  σε κάποιο βαθμό, της εξέλιξης της νόσου.