Συμμετοχή του Κέντρου Ημέρας Νεάπολης σε ημερίδα με θέμα «Όλοι μαζί για το παιδί»

Σε ημερίδα με τίτλο «Όλοι μαζί για το παιδί» που διοργάνωσε ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου και το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Ηρακλείου (ΚΟΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε.) «Βενιζελείου – Πανάνειου» Γ.Ν. Ηρακλείου συμμετείχε το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας Νέαπολης της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν η φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών προνηπιακής ηλικίας (ψυχοσυναισθηματική, κινητική, γνωστική) και οι αναπτυξιακές διαταραχές που παρουσιάζονται στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα. Στην ημερίδα Συμμετείχαν αρμόδιοι φορείς του νομού για την ψυχική υγεία, ενώ τέθηκαν αρκετά ερωτήματα που στάθηκαν αφορμή για συζήτηση και σχολιασμό ενώ Καθ’όλη τη διάρκεια του Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ολιγομελή ομάδα παιδιών  ηλικίας 6 ετών όπου σκοπό είχε την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων  μέσω δραστηριοτήτων  και παιχνιδιών από τη λογοθεραπεύτρια του Κέντρου Ημέρας Νεάπολης της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», Αναστασία Γρηγοράκη.

Ειδικότερα επιτεύχθηκαν οι παρακάτω στόχοι και ενισχύθηκαν οι δεξιότητες για την ομαλότερη ένταξη των παιδιών στην Α’ τάξη του Δημοτικού:

♦ Ακουστική επεξεργασία

♦ Οπτική διάκριση

♦ Μαθηματικές έννοιες

♦ Λεπτή κινητικότητα

♦ Γραφο-φωνολογία

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να αλληλεπιδράσουν με άλλα παιδιά της ηλικίας τους,  καθώς και να περάσουν δημιουργικά- εκπαιδευτικά κάποιες ώρες της εβδομάδας τους. Τέλος, η δυναμική της ομάδας και η συνεργασία μεταξύ των παιδιών και της λογοθεραπεύτριας έδωσε τροφή για σκέψη προκειμένου η ομάδα να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα.