ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει την ευθύνη λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας. Στο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας, όπου πρόκειται να παρασχεθούν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες μέσω της Πράξης «Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» MIS 5038237, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

1 Παιδοψυχίατρος

1 Παιδοψυχολόγος

1 Ειδικός Παιδαγωγός

1 Κοινωνικός Λειτουργός

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων

 

Για τη θέση του Παιδοψυχίατρου απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. Για τις υπόλοιπες θέσεις απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους. Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού του οργανισμού.

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας βρίσκεται στην Καρδίτσα και δραστηριοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Αποστολή βιογραφικών έως 17 Σεπτεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr

 

​​​​​​​​​