ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

mko1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

logo_PANO

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down στο κληροδότημα «Μ. Κόκκορη» MIS 365459 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Άξονας Προτεραιότητας 11, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει μια (1) θέση επιμελητή.

 

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης λειτουργούν στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

 

Αναλυτική πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 5 Μαΐου 2014

– στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή

– στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή στο fax:210 9246740 με την ένδειξη ΣΥΔ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

 

logos_katw_web (2)