ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Π.Ε. ΣΤΟ ΚΔΑΠ «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β'» ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’» στα Ιωάννινα, προκηρύσσει μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Π.Ε.  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

 

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β’» λειτουργεί στα Ιωάννινα.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 11 Φεβρουαρίου 2020

Αποστολή βιογραφικών: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdapieronymosb@mkoapostoli.gr