ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Empowering Third Country Nationals in Athens – A path to Integration,  a sub-project of Give for Greece VI” που χρηματοδοτείται από τον διεθνή οργανισμό IOCC (International Orthodox Christian Charities) προκηρύσσει μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως 11 Μαρτίου 2019

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr