ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού στο νέο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λακωνίας , στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»» με κωδικό ΟΠΣ 5045522, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

 

Παιδοψυχίατρος – Γρηγόριος Λακιώτης

Παιδοψυχολόγος – Ανδριάνα Κανελλοπούλου

Ειδικός Παιδαγωγός – Δημήτριος Βαρτσάκης

Κοινωνική Λειτουργός – Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου

 

Η Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»» με κωδικό ΟΠΣ 5045522, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020».