Ολοκλήρωση των σεμιναρίων Ψυχοεκπαίδευσης του «Καρέλλειου»

Ολοκληρώθηκε ο σεμιναριακός κύκλος Ψυχοεκπαίδευσης που διοργάνωσε το «Καρέλλειο»- Μονάδα Alzheimer της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Τα σεμινάρια είχαν ως στόχο να ενημερώσουν τους φροντιστές των ατόμων με άνοια για θέματα σχετικά με τη νόσο, όπως η μνήμη και οι διαταραχές της, τα συμπτώματα και η εξέλιξη της, οι φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, ενώ αναλύθηκαν και πρακτικά θέματα για την καθημερινή φροντίδα ασθενών, όπως η φυσικοθεραπεία και η νοσηλευτική φροντίδα, νομικά και κοινωνικά θέματα.

Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα αίτια που προκαλούν άνοια, την συμπτωματολογία της νόσου, τους τρόπους κινητοποίησης ατόμων με άνοια, ενώ αναπτύχθηκαν και προτάσεις διαχείρισης της καθημερινότητας των ατόμων που περιθάλπουν τους πάσχοντες. Σκοπός των σεμιναρίων ήταν τόσο η ενημέρωση όσο και η κατάρτιση των φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας, στοχεύοντας στην καλύτερη υποστήριξη των ατόμων με άνοια, στην διευκόλυνση της καθημερινότητας τους καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών με άλλους φροντιστές.

Τα σεμινάρια διεξήχθησαν στο χώρο της Μονάδας, αποτελούνταν από τρεις δίωρες συναντήσεις, μία κάθε εβδομάδα, ενώ στο τέλος του κύκλου των σεμιναρίων δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.