Οι ανήλικοι πρόσφυγες της «Εστίας» ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη σχολική χρονιά

Με ιδιαίτερη επιτυχία και χαρά ολοκλήρωσαν την φετινή σχολική χρονιά τα ασυνόδευτα παιδιά που φιλοξενούνται στο Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Το προσωπικό της «Εστίας» επιθυμεί να εκφράσει τις από καρδιάς ευχαριστίες του στην ομάδα των εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ελληνικού, του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου και Λυκείου Ελληνικού και του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας για την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων, που παρακολούθησαν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες καθώς και για την επιτυχή ενσωμάτωση των παιδιών στη σχολική κοινότητα μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις του σχολείου. Η ενσωμάτωση και η ένταξη των ανήλικων προσφύγων αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Ξενώνα της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», κάτι που επιτεύχθηκε φέτος κυρίως μέσα από την συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Φωτογραφία: Αφροδίτη Χουλάκη