Ενημερωτική Ομιλία για την πρόληψη των πτώσεων στην Τρίτη Ηλικία από το «Καρέλλειο»

Ενημερωτική ομιλία σχετικά με τη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση των ηλικιωμένων με άνοια και την πρόληψη των πτώσεων πραγματοποίησε η Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ». Ο Φυσικοθεραπευτής του «Καρέλλειου» μίλησε στους επωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας και τους φροντιστές τους σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου πτώσεων στην Τρίτη Ηλικία, τις παραμέτρους της φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης καθώς και για τρόπους αποφυγής των πτώσεων των ασθενών.

Η ομιλία σχετικά με την πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους με άνοια επικεντρώθηκε κυρίως σε παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στα δωμάτια ξεχωριστά και εν γένει στο περιβάλλον της οικίας. Τόσο η άνοια όσο και οι πτώσεις είναι δύο κλινικές καταστάσεις που απαντώνται συχνά στην Τρίτη ηλικία. Ο συνδυασμός αυτών έχει δυσάρεστες επιπτώσεις για τους ασθενείς και δυσχεραίνει το έργο των φροντιστών τους. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι και η επιβάρυνση του προϋπολογισμού στο τομέα της  υγείας και στον σχεδιασμό των χωρών αναφορικά με την γήρανση του πληθυσμού ένεκα της άνοιας και των πτώσεων.

Η ομιλία που διοργάνωσε το «Καρέλλειο» είχε ως σκοπό την συμβουλευτική των ασθενών και των φροντιστών τους για την καλύτερη κατανόηση του κινδύνου των πτώσεων για τα ηλικιωμένα άτομα με άνοια. Στο τέλος τέθηκαν ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους.