Δωρεάν Τεστ Μνήμης από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας

Το επιστημονικό προσωπικό της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» στο πλαίσιο της «Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κόσμου για την Άνοια» και σε συνεργασία με την Αθανασία Τζανακάρη, επιμελήτρια Α’ Γενικής Ιατρικής του Κέντρο Υγείας Μουζακίου –Π.Ι. Αγναντερού, πραγματοποίησε Δωρεάν Τεστ Μνήμης στο Περιφερειακό Ιατρείο της Κοινότητας Αγναντερού.

Συγκεκριμένα, η Όλγα Αναγνωστοπούλου και η Ειρήνη Στάμου, ψυχολόγοι της Κινητής Μονάδας Καρδίτσας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», πραγματοποίησαν Δωρεάν Τεστ Μνήμης στους κατοίκους του Αγναντερού σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια. Σκοπός αυτής της δράσης ήταν να ενημερώσει τα ίδια τα άτομα για την εξέλιξη της νόσου αλλά και τους φροντιστές τους.