Διόρθωση ημερομηνίας που αφορά στους Πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς 005 & 006


 

Διόρθωση ημερομηνίας που αφορά στους Πρόχειρους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς 005 & 006

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες διαγωνισμών 005 & 006 που αφορούν:

005: «Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους είκοσι (20), ενοίκους της “Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων”

006: «Προμήθεια ειδών διαβίωσης για τους δέκα πέντε (15) ενοίκους του Οικοτροφείου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγίας Ζώνης  αρ. 96”

Ότι:

 Εκ παραδρομής αναγράφεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 12/12/2019 ημέρα Παρασκευή αντί της ορθής 12/12/2019 ημέρα Πέμπτη.

 

09/12/2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΜΚΕ

ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ