Ανάρτηση Αποτελεσμάτων Καλοκαιρινού Προγράμματος του «Δημήτρειου» ΚΔΑΠ

,

Οι εγγραφές για την συμμετοχή στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα του «Δημήτρειου» θα πραγματοποιηθούν από τις 24 Μαΐου μέχρι και τις 10 Ιουνίου, κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

24/05&27/05: 09:00 π.μ. – 2:30 μ.μ.

28/05-10/06:   11:30 π.μ.- 7:00 μ.μ.

 

Απαραίτητα για την εγγραφή:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα
  • Φωτογραφία παιδιού
  • Ιατρική βεβαίωση εμβολιαστικής κάλυψης

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την γραμματεία του «Δημήτρειου» στο τηλέφωνο 2104833080.

 

 

ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ ΚΔΑΠ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Ι.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2019
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1059 Α
1060 Β
1061 Β
1062 Α-Β-Γ
1063 Β-Γ
1064 Α
1065 Α-Β
1065 εκτός ορίου ηλικίας
1066 Α-Β-Γ
1067 Α-Β
1068 Β
1068 Β
1069 Β-Γ
1070 Α-Γ
1071 Α-Γ
1071 Α-Γ
1072 Β-Γ
1073 Α-Β-Γ
1074 Α
1076 Α
1076 Α
1077 Β-Γ
1078 Α-Β
1079 Α-Β
1080 Β-Γ
1080 Β-Γ
1081 Α-Β
1082 Α-Γ
1083 Α
1083 Α
1084 Α-Β
1085 Α-Β
1086 Β-Γ
1087 Β
1087 Β
1089 Α-Β-Γ
1090 Α-Β
1091 Γ
1092 Α
1093 Α-Γ
1093 Α-Γ
1094 Α
1095 Α-Β
1096 Β-Γ
1097 Α-Β
1098 Α
1099 Β-Γ
1099 Β-Γ
1100 Α-Γ
1101 Α-Β
1102 Γ
1103 Β
1104 Β-Γ
1105 Α-Β
1106 Β-Γ
1107 Α
1107 Α
1108 Α-Β
1109 Α-Β
1110 Α-Β
1111 Α-Β
1112 Α-Β
1113 Γ
1114 Α-Γ
1115 Β-Γ
1116 Α
1117 Β-Γ
1118 Β-Γ
1118 Β-Γ
1119 Α
1119 Α
1120 Α-Β
1121 Α-Β
1122 Α-Γ
1123 Β
1124 Α-Γ
1125 Α
1126 Α-Β
1127 Α
1128 Α
1129 Α
1130 Α
1131 Β-Γ
1132 Α-Β
1132 Α-Β
1133 Β-Γ
1134 Α-Β
1135 Β-Γ
1136 Α-Γ
1137 Β
1138 Β-Γ
1139 Β-Γ
1140 Α-Β-Γ
1141 Α
1142 Α
1143 Α
1144 Α
1145 Α-Β
1145 Α-Β
1146 Α-Β
1147 Α-Γ
1147 Α-Γ
1148 Α-Β
1149 Α
1149 Α
1150 Β-Γ
1151 Α-Β
1152 Β-Γ
1153 Α-Β
1154 Β
1155 Α-Β
1156 Α
1156 Α
1157 Β-Γ
1158 Α-Γ
1159 Β-Γ
1159 Β-Γ
1160 Α
1161 Β-Γ
1162 Β
1163 Α
1164 Β-Γ
1165 Α
1166 Α
1167 Β-Γ
1167 Β-Γ
1168 Β-Γ
1169 Γ
1170 Γ
1170 Γ
1171 Γ
1171 Γ
1172 Γ
1173 Γ
1173 Γ
1174 Γ
1174 Γ
1175 Γ
1176 Γ
1177 Β
1178 Α-Β-Γ
1178 Α-Β-Γ
1179 Γ
1180 Γ