Άρθρα

Διανομή Τροφίμων ΚΕΑ-ΤΕΒΑ από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας

        Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου…