ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 08/3/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, και συγκεκριμένα αναφορικά με τη θέση εργασίας για Ψυχολόγο στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα με την από 08/03/2021 προκήρυξη,  ανακοινώνεται ότι η επιτυχούσα είναι η κα ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ .