ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/1/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, και συγκεκριμένα αναφορικά με τις θέσεις Επιστημονικού και Εκπαιδευτικού προσωπικού στον Ξενώνα ΕΣΤΙΑ, σύμφωνα με την από 20/01/2021 προκήρυξη  ανακοινώνεται ότι επιτυχών είναι ο κ. ΒΑΣΙΛΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ για τη θέση του γυμναστή και ο κ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ για τη θέση του επόπτη.