ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μια (1) θέση Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας «Ψυχολόγος» μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνει έως τις 21 Μαρτίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr και στο θέμα του μηνύματος θα δηλώνεται με ακρίβεια η αιτούμενη θέση (με την ένδειξη: Για τη θέση ΨΥΧΟΛ-ΕΣΤΙΑ 2021).

 

O Ξενώνας ΕΣΤΙΑ εδράζεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.