ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΠΕ ΣΤΟ ΚΔΑΠ «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Δημήτρειου» Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Μοσχάτο, προκηρύσσει μία (1) θέση Παιδαγωγού ΠΕ  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης:

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

Το «Δημήτρειον» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργεί στο Μοσχάτο Αττικής.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 1 Οκτωβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr