ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ALZHEIMER

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» MIS 349790 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Α. Πλήρους Απασχόλησης                                    Β. Εξωτερικοί Συνεργάτες

Αορίστου χρόνου με δοκιμαστική περίοδο            Με σύμβαση έργου

Α.1 Επιστημονικό προσωπικό                                Β.1 Επιστημονικό προσωπικό

2 Ψυχολόγοι                                                            1 Νευρολόγος με ειδίκευση στην τρίτη ηλικία

(με εμπειρία σε ανοϊκούς ασθενείς)                         1 Παθολόγος/Γεροντολόγος

2 Κοινωνικοί Λειτουργοί

2 Εργοθεραπευτές

8 Νοσηλευτές

Α.2 Βοηθητικό Προσωπικό                                     Β.2. Άλλο Επιστημονικό Προσωπικό

7 Βοηθητικό Προσωπικό –                                          1 Γυμναστής

Επιμελητές ενοίκων                                                     1 Φυσικοθεραπευτής

1 Βοηθητικό Προσωπικό (Μάγειρας)                       1 Επόπτης

1 Βοηθητικό Προσωπικό (Καθαριστής)

Α.3 Διοικητικό Προσωπικό

2 Διοικητικoί Υπάλληλοι

Για τις κατηγορίες Α.1 & Β.2 απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών

Για την κατηγορία Β.1 απαιτείται τουλάχιστον προϋπηρεσία 5 ετών

Για την κατηγορία Α.2, Α.3 απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών

 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων.

Tα κριτήρια επιλογής των εργαζομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα www.mkoapostoli.gr

Η Ολοκληρωμένη Μονάδα Alzheimer και Συναφών Παθήσεων θα λειτουργήσει στο Χαλάνδρι Αττικής.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 19 Αυγούστου 2011

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ήn.katsiaras@mkoapostoli.gr ή fax:210 9246740

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ