ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για την στελέχωση του Οικοτροφείου «Αγία Ερμιόνη», δομής ψυχικής υγείας τύπου Α3, στη Στυλίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Η δομή πλέον χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης της από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του έργου «Οικοτροφείο Νόσου Αlzheimer και Συναφών Παθήσεων» και των δράσεων Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ID 16820 & ID 16728 με Κωδικούς  ΟΠΣ 5165700 & ΟΠΣ 5165728.

 

Θέσεις Νοσηλευτών πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 17/06/2024

 

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων σύμφωνα με την Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του οργανισμού

https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-181.

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)