ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για τη στελέχωση του Πολυχώρου Παιδιού Λέλα Καραγιάννη στην Αθήνα, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αιτήσεις για μία ( 1 ) θέση Εκπαιδευτικού – Παιδαγωγού.

H ανωτέρω θέση αφορά σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

 

 

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του φορέα

Αποστολή βιογραφικών έως τις 24 Ιουλίου 2023 στην ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-117.

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)