ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 1 ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ "ΕΣΤΙΑ"

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΕΣΤΙΑ 2018» Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσωπικού στο πλαίσιο της Πρόσκλησης…