Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ στο Νέο Ηράκλειο

          Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου…

Ενημέρωση σχετικά με την παροχή δωρεάν μαθημάτων αγγλική γλώσσας

Σε συνέχεια της από 22-6-2018 ανακοίνωσης της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ σχετικά με την παροχή δωρεάν μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε συνεργασία με το Ίδρυμα…