Προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και προσφοράς στο πλευρό της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Την δημιουργία «Συμβουλευτικής Επιτροπής» στο Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Αποστολή» που απαρτίζεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους…