Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ στους Δήμους Ζωγράφου και Δάφνης

        Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου…