ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 018/2017 Επαναληπτικού Συνοπτικού (Πρόχειρου) Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και παράδοση ηλεκτροκίνητων…