Σεμιναριακός κύκλος Ψυχοεκπαίδευσης από το «Καρέλλειο- Μονάδα Alzheimer»

Στις 25 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε ο σεμιναριακός κύκλος της Ψυχοεκπαίδευσης που διοργάνωσε το «Καρέλλειο- Μονάδα Alzheimer» στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Χαλανδρίου.
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα αίτια που προκαλούν άνοια, την συμπτωματολογία της νόσου, τις φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, τους τρόπους κινητοποίησης ασθενών με άνοια, καθώς αναπτύχθηκαν και προτάσεις διαχείρισης της καθημερινότητας των ατόμων που περιθάλπουν τα άτομα με άνοια.
Σκοπός των σεμιναρίων ήταν τόσο η ενημέρωση όσο και η κατάρτιση των φροντιστών και των επαγγελματιών στοχεύοντας στην καλύτερη υποστήριξη των ασθενών, στην διευκόλυνση της καθημερινότητας τους, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών με άλλους φροντιστές.