Ολοκλήρωση Σεμιναρίων Ψυχοεκπαίδευσης Σεπτεμβρίου 2018

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε ο σεμιναριακός κύκλος της ψυχοεκπαίδευσης που διοργάνωσε το «Καρέλλειο- Μονάδα Alzheimer» στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Χαλανδρίου.

Κατά την διάρκεια των σεμιναρίων συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα αίτια που προκαλούν άνοια, την συμπτωματολογία της νόσου, τις φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, τους τρόπους κινητοποίησης ατόμων με άνοια, καθώς αναπτύχθηκαν και προτάσεις διαχείρισης της καθημερινότητας των ατόμων που περιθάλπουν τους πάσχοντες.

Σκοπός των σεμιναρίων ήταν τόσο η ενημέρωση όσο και η κατάρτιση των φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας στοχεύοντας στην καλύτερη υποστήριξη των ατόμων με άνοια, στην διευκόλυνση της καθημερινότητας τους, καθώς και στην ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών με άλλους φροντιστές.

Στο τέλος του κύκλου των σεμιναρίων δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες.