Οικοτροφείο Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων, Κυψέλη

Το Οικοτροφείο Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων στην Κυψέλη αποτελεί Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας, στο οποίο φιλοξενούνται για διαβίωση, υποστήριξη και θεραπεία άτομα με ψυχικές διαταραχές με σκοπό την απο-ασυλοποίηση, τη διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των σχέσεων τους με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας.

Το Οικοτροφείο φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές που έχουν ολοκληρώσει τη νοσηλεία τους στο αρμόδιο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου και δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για την ομαλή μετάβασή τους στην κοινότητα. Η λειτουργία του Οικοτροφείου είναι ανοικτή στην κοινωνία και η διαμονή αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας, που στοχεύει στη διασφάλιση της παραμονής τους στην κοινότητα και τη συνέχιση των σχέσεών τους με τη ζωή και τη δράση της.