Πρόγραμμα «Μαθαίνω Αγγλικά»

Τα αγγλικά, αποτελούν σήμερα μία διεθνή γλώσσα επικοινωνίας (lingua franca) που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε συνεργασία με την Αγγλικανική Εκκλησία στην Αθήνα, προσφέρει την ευκαιρία σε  παιδιά ηλικίας 6-10 ετών να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Junior A και Junior B.

Στόχος της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ είναι η δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος εκμάθησης αγγλικών από αγγλόφωνους καθηγητές με εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, τη χρήση διαδραστικών εργαλείων, τον διάλογο και την ψυχαγωγική εκπαίδευση.

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων ξεκίνησε τον Μάρτιο 2013, ενώ ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2014.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά στο 213 0184422 (κο Γεώργιο Βουρλάκη).