Δωρεάν εξέταση για τον Χρόνιο Πόνο έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Δωρεάν εξετάσεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του Χρόνιου Πόνου, πραγματοποιούνται έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα διενεργείται από την Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ) και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού για την εξέταση, στην ανοιχτή γραμμή υποστήριξης 211 800 0164ή τον ιστότοπο της ΕΠΕΜΥ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να πληκτρολογήσουν το www.xroniosponos.gr, ώστε να κλείσουν ραντεβού με έναν από τους 150 εθελοντές γιατρούς του προγράμματος, αλλά και να απαντήσουν σε ένα χρήσιμο ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό του είδους του πόνου.

Πηγή: health.in.gr