Διοργάνωση ομιλιών από την Κινητή Μονάδα Καρδίτσας

Ομιλία με θέμα την φυσικοθεραπευτική προσέγγιση στην υγεία των γυναικών διοργάνωσε την τελευταία Τρίτη του Μαρτίου η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας. Η Χριστίνα Παπαθανασίου, φυσικοθεραπεύτρια με ειδίκευση στις δυσλειτουργίες του πυελικού εδάφους ανέλυσε το θέμα

«Η Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση στην Υγεία των Γυναικών: Ακράτεια Ούρων – Πρόπτωση Οργάνων – Λεμφοίδημα μετά από Μαστεκτομή» και απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού.
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» πραγματοποιεί κύκλο ομιλιών κάθε τελευταία Τρίτη του μήνα. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δομής από διαφορετικό ομιλητή και θεματολογία κάθε φορά και είναι ανοιχτή προς το κοινό.