Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ στους Δήμους Ζωγράφου και Δάφνης

 

 

 

 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), η «Αποστολή», ως εταίρος στην σύμπραξη 40 του Κεντρικού Τομέα με επικεφαλής την Περιφέρεια Αττικής, παρέδωσε τρόφιμα  στους δικαιούχους του ΚΕΑ-ΤΕΒΑ στις 19/12/2017 και 28/2/2018 στο Δήμο Ζωγράφου και στις 20/12/2017 και 27/2/2018 στο Δήμο Δάφνης.

Η «Αποστολή», συμμετέχοντας ως εταίρος σε τέσσερεις συμπράξεις στην Αττική, επιθυμεί και με αυτό το πρόγραμμα να παράσχει επί του πρακτέου στήριξη σε άτομα και οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και διαβιούν υπό αντίξοες συνθήκες.